Класни Стаи   I смяна II смяна
101   1а ЦДО
102   1б ЦДО
103   1в ЦДО
104   1г ЦДО
105   11а 2 ЦДО
106   1д ЦДО
201   2 ЦДО
207   2 ЦДО
208   2 ЦДО
209   2 ЦДО
210   4 ЦДО
301   6-7 ЦДО 4 ЦДО
302   3 ЦДО
303   3 ЦДО
304   3 ЦДО
305   3 ЦДО
306   5 ЦДО
307  
308  
309  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408      
409   12б
зала 1    

 

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина