IT ACADEMY  В СЕДМО СОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“

Над 80 ученици изкараха първите сертификати от IT Academy  Microsoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

От 2013 година Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград е акредитиран представител на IT Academy  Microsoft.
Основната цел на Програмата на Microsoft  IT Academy  е да предостави на образователните институции в България актуални учебни програми по продуктите на компанията, както и достъп до съвременна, качествена платформа за онлайн обучение и система за управление на учебния процес.
           Програмата на Microsoft IT Academy е  подготвена за колеж и за кариерно развитие и се предлага на всички акредитирани учебни заведения.Предназначена е да предостави на учениците технологичните умения от 21 век, които са им необходими да получат сертифициране и да бъдат конкурентноспособни в днешната бързо развиваща се работна среда. Програмата на IT Academy предлага също възможности за професионално развитие на преподавателите и на персонала. Получените сертификати са валидни в цял свят!
IT Academy  има повече от 10 000 члена в над 160 държави.
Ресурсите, които се предлагат чрез Програмата на Microsoft IT Academy, дават възможност на преподавателите да бъдат актуално информирани за най-новите технологии на Microsoft и лесно да ги интегрират в новите или в съществуващите учебни програми. С помощта на тези ресурси преподавателите могат да приспособят уроците така, че да удовлетворят потребностите на учениците от всички възрасти и нива на опита.

Характеристики на програмата
IT Academy предлага:

 • Най-новият софтуер на Microsoft за лаборатории, класни стаи и персонални компютри, използвани от учениците
 • Достъп до богата гама от курсове за електронно обучение на Microsoft и до системата за управление на обучението за преподавателите (LMS), с чиято помощ се проследява и наблюдава прогреса на учениците
 • Електронни справочни библиотеки, които предлагат моментален достъп до повече от 127 книги на издателството Microsoft Press онлайн
 • Абонаменти за TechNet, които осигуряват богата гама от ресурси за преподавателите, търсещи възможности да разширят професионалното си развитие, и за учениците, овладяващи професионални концепции и умения в ИТ
 • Средства за пазарна реализация, които представят асоциирането с марката на Microsoft и официално сертифициране!

Реализация на учениците
Учениците в конкретната Microsoft IT Academy получават непосредствен практически опит с най-новия софтуер на Microsoft и стотици уеб базирани курсове за електронно обучение. И тъй като сертифицирането на Microsoft е широко признато от работодателите, програмата може да помогне на учениците  да осигурят своето  сериозно конкурентноспособно предимство в днешния динамично развиващ се пазар на труда.

Какво предлага членството

ПРЕДИМСТВА:

 • Увеличава се реализацията на  учениците със съответните технологични курсове, които им помагат да си намерят работа след дипломиране.
 • Изпити за сертифициране на Microsoft.
 • Преподавателите и други членове на персонала  подобряват собственото си професионално развитие.
 • Достъп до ресурси, които ще ви помогнат да спестите време и пари.
 • Неограничен достъп до курсове от портфолио за електронно обучение, фокусирани върху приложения на Microsoft Office и курсове за Windows desktop, Windows Server, Windows Client, SQL Server, Visual Studio, и много други технологии на Microsoft.
 • Възможност за администриране на съдържанието и управляване на напредъка на ученици с онлайн Система на преподавателя за управление на учебното съдържание.
 •  Обучение в основни компютърни умения с курса Дигитални компетенции на Microsoft.
 • Официални академични курсове на Microsoft (MOAC).
 • Официални обучителни курсове на Microsof (MOC).
 •  Ресурси за преподавателя, като персонализирани учебни уроци за изтегляне, които ще ви помогнат да спестите време за подготовка на урока, сертификати за персонализирано завършване на курс и допълнителен инструмент, който ви помага да създадете свои собствени онлайн курсове.

Квалификация на кадрите на Седмо СОУ:
И петимата преподаватели по ИТ – Димитър Стойчев, Камелия Шуманова, Евелина Цинцева, Нели Николова и Люба Божикова са преминали обучението и вече  започнаха внедряването на програмата. Да края на месец януари ще бъдат положени и първите изпити от най-смелите ученици – Димитар Лазаровски, Божидар Джупанов и Лилия Йорданова.
Седмо СОУ е училището с най-висок ценз на преподавателите като цяло.

С тенденция е да бъдат дипломирани 5 тима доктори. Към момента доктори са директорът на училището Лилия Стоянова и учителката по химия и опазване на околната среда Илиана Янева /доктор по аналитична химия/. Предстои защита на дисертацията на Мая Касева и Димитър Стойчев, а скоро започна обучението си като докторант и Цветелина Димитрова. Три от дисертациите са именно за интерактивното обучение и използването на информационните технологии в различните професионални области.

VI Национално състезание по информационни технологии
Инициативата  е логично продължение на политиката на училището за развитие в областта на информационните технологии. Училището е организатор и домакин на най-голямото Национално състезание по информационни технологии, което ежегодно събира умовете на цяла България в края на март. Темата на таз годишното състезание е „Бъдеще, наука, технологии“.
Материална база
По програмата ИКТ в училище бяха изградени най-модерните кабинети с терминални решения висок клас, в които вече започна провеждането на часовете по информационни технологии. Предстои официалното им откриване да стане на 07.02.2014 година, а общо за училището кабинетите ще станат 5.
Прием
 Тази година училището отново е заявило приема си след седми клас в профил технологичен, а учениците от профилираните паралелки в 11 и 12 клас ще предадат своите знания и опит на съучениците си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player