Учебни програми

ГРАФИК  ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА – 2017/2018Г.

3 клас - свали, 4 клас - свали, 5 клас - свали, 6 клас - свали, 7 клас - свали

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
 учебния процес“

Целодневна организация в Седмо СОУ

Училището предлага :


- хранене на учениците;

- полуинтернатни групи  от 1 до  8 клас;

- организиран транспорт на пътуващите ученици по график от община Благоевград;

- занимания за самоподготовка;

- спортни занимания;

- извънкласни дейности по интереси;

Извънкласни дейности по интереси в 6клас с г-жа Н. Николова

.

За ученика

Учебна дейност

Учебни материали

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player