СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСС И МОН

Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

 

През учебната 2016/2017 година, съгласно Споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград участва в Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Лекторите са магистрати от Окръжен съд и Окръжна прокуратура. В рамките на програмата са включени ученици от 8, 9 и 10 клас, които имат възможността да получат информация свързана с работата на съдебната система и се запознават със следните теми:

След приключване на обучението ще бъде организиран Симулативен съдебен процес, наказателно производствено дело, по конкретен казус. Учениците ще се представят в ролите на съдии, прокурори, адвокати, подсъдими, свидетели и съдебна охрана.

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина