ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА
УЧЕБНАТА 2017/2018Г.
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Прием след VІІІ клас

Хуманитарен профил

1 паралелка—26 ученика

Профилиращи предмети  - География и икономика, Информационни технологии, История и цивилизация, АЕ

Прием по документи

Балообразуващи предмети: удвоените оценки по география и история и оценката по ИТ от свидетелството за завършен VІІІ клас.

 


Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране в VІІ СУ „ К. Шапкарев“

03.07,- 05.07.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 06.07.2017 г. вкл.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2017 г.

4.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

10.07.2017 г.

5.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11.07.2017 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 13.07.2017 г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

14.07.2017 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 18.07.2017 г. вкл.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

19.07.2017 г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

20.07.2017 г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2017 г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 26.07.2017 г. вкл.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 04.09. 2017 г. вкл.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2017 г. вкл.

Работно време на комисиите по прием на ученици в осми и девети клас:

 от 8.00 до 17.00 всеки ден ,без събота и неделя, съгласно графика на дейностите

 

 

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина