Технологичен профил "Софтуерни и хардуерни науки" 1 паралелка—26 ученици

Интензивно изучаван чужд език- английски

Профилиращи предмети - Информатика, Информационни технологии, Английски език - ниво В2, География и икономика

Прием с конкурсни изпити: · Български език и литература, Утроената оценка по  Математика, балообразуващи  предмети от свидетелството за основно образование: ИТ, ЧЕ

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите - в VІІ СУ „ К. Шапкарев“
Документи:
- Заявление- формуляр

05.05.-10.05.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и по зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 12.05.2017 г. вкл.

3.

Провеждане на тестове по:
Български език и литература
Математика

 

19.05.2017г.
22.05.2017г.

4.

Обявяване на резултатите от тестовете

До 05.06.2017г. вкл.

5.

 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
изобразително изкуство

 

02.06.2017 г.

за проверка на способностите по музика

05.06.2017 г.

за проверка на способностите по спорт

31.05-01.06.2017 г.

6.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 09.06.2017 г. вкл.

7.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити от комисията в VІІ СУ

12.07-13.07.2017 г. вкл.

8.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10от 01.09.2016г.- в училището гнездо, определено със Заповед на началника на РУО-Благоевград.Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

16.06,- 22.06.2017 г. вкл.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране- в училището- гнездо

до 27.06.2017 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране- в училището, в което ученика е приет

28.06.2017 г.-30.06.2017г

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране, на сайта на РУО-Благоевград

До 04.07.2017 г.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране- в училището , в което ученика е приет

05.07.2017 г.-07.07.2017г

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране- на сайта на РУО-Благоевград

10.07.2017 г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране- в училището –гнездо по прием на документи

11.07.2017 г.-13.07.2017г

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране- в училището –гнездо по прием на документи, на сайта на РУО-Благоевград

До 17.07.2017 г.вкл.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране- в училището , в което ученика е приет

18.07.2017 г.-19.07.2017г вкл.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране- на сайта на РУО-Благоевград

до 21.07.2017 г. вкл.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – подаване на документи в училищата, където има обявени свободни места.

определя се от директора до 04.09. 2017 г. вкл.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2017 г. вкл.

 

Работно време на комисиите по прием на ученици в осми и девети клас:

 

от 8.00 до 17.00 всеки ден ,без събота и неделя, съгласно графика на дейностите

 

За ученика

Учебна дейност

Учебни материали

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player